JPK

Jednolity plik kontrolny – JPK Jednolity Plik Kontrolny dla małych przedsiębiorców obowiązuje od 1 stycznia 2017r. Obowiązek przekazania do urzędu skarbowego raportów w formie jednolitego pliku kontrolnego dotyczy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Przez księgi podatkowe należy rozumieć : księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów , ewidencje i rejestry do których prowadzenia obowiązani są podatnicy. Read more about JPK[…]

korekta kosztów- płatność gotówkowa pow 15000 zł

Korekta kosztów uzyskania przychodu z tytułu regulowania zobowiązań w formie gotówkowej Opublikowano zmianę w ustawach o podatku dochodowym PIT i CIT oraz o swobodzie działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2017 zmniejszony zostanie limit kwotowy dotyczący regulowania zobowiązań w formie gotówkowej do 15 000 złotych. (obecnie 15000 euro). Podatnicy PIT i CIT nie będą mogli zaliczyć Read more about korekta kosztów- płatność gotówkowa pow 15000 zł[…]