4 maja 2016

Prowadzenie ksiąg handlowych

Wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)

Rozliczenie właścicieli

Sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych)

Obsługa pracowników

Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

...

koszty?

napisz do nas, zapytaj o cenę