4 maja 2016

Usługi

Książka przychodów i rozchodów

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencje podatku od towarów i usług
 • Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

...

Obsługa kadrowo­-płacowa

 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT 8)
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • Przygotowywanie dla Zarządu (Właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • Pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • Nadzór nad dokumentacją kadrową ­w tym przygotowywanie akt pracowników nowo zatrudnionych

...

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • Rozliczenie właścicieli
 • Sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • Obsługa pracowników
 • Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

...

Rejestracje działalności gospodarczej

 • Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Obsługa spółek cywilnych
 • Obsługa spółek osobowych
 • Obsługa spółek partnerskich
 • Obsługa spółek handlowych

...